Disclamer Polidor

Hoewel de inhoud van Polidor.eu met de nodige zorg is samengesteld kunnen aan deze teksten geen rechten ontleend worden. Polidor is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van de op Polidor.eu geboden informatie. Polidor behoudt het auteursrecht op de teksten alsmede de illustraties, logo's en andere beelden gebruikt op Polidor.eu. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de geboden informatie voor commercieel gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Polidor. Via de contact-pagina kunt u contact opnemen voor informatie over gebruik van het materiaal.

Hoewel Polidor natuurlijk erg geïnteresseerd is in de bezoekers van haar site, wil Polidor benadrukken dat de bezoekersinformatie slechts gebruikt wordt om statistische gegevens te genereren. Webformulierinformatie door bezoekers zelf verstrekt wordt wel gebruikt om vragen en/of opmerkingen te beantwoorden maar zal niet, zonder kennisgeving, aan derden worden verstrekt.